Platobn├ę met├│dy

 • Pri osobnom odbere na jednotliv├Żch odbern├Żch miestach uveden├Żch na webe je mo┼żn├í ├║hrada v hotovosti alebo predom prevodom.

 • Pri objednan├ş tovaru prepravnou slu┼żbou je mo┼żn├í platba predom prevodom alebo na dobierku. Dobierku je mo┼żn├ę uhradi┼ą v hotovosti alebo platobnou kartou u prepravnej slu┼żby.

Elektronick├í evidencia tr┼żieb EET

Pod─ża z├íkona o evidenci├ş tr┼żieb je pred├ívaj├║ci povinn├Ż vystavi┼ą kupuj├║cemu doklad o zaplaten├ş. Z├írove┼ł je povinn├Ż zaevidova┼ą prijat├║ tr┼żbu u spr├ívcu dane online; v pr├şpade technick├ęho v├Żpadku potom najnesk├┤r do 48 hod├şn.

Vymedzenie pojmov

 • Kupuj├║cim m├┤┼że by┼ą spotrebite─ż alebo podnikate─ż

 • Spotrebite─żom je ka┼żd├í osoba, ktor├í mimo r├ímec svojej podnikate─żskej ─Źinnosti alebo mimo r├ímec samostatn├ęho v├Żkonu svojho povolania uzatv├íra zmluvu s podnikate─żom alebo s n├şm inak jedn├í.

 • Za podnikate─ża sa pova┼żuje ka┼żd├í osoba, ktor├í uzatv├íra zmluvu s├║visiacu s vlastnou obchodnou, v├Żrobnou alebo obdobnou ─Źinnos┼ąou ─Źi pri samostatnom v├Żkone svojho povolania, popr├şpade osoba, ktor├í jedn├í menom alebo na ├║─Źet podnikate─ża.

Predávajúci

HAPPY WIN spol. s.r.o., Vojt─Ť┼ísk├í 211/6, 110 00 Praha 1,

C 311122 veden├í u Mestsk├ęho s├║du v Prahe

Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy

 • Ak je kupuj├║cim spotrebite─ż, n├ívrhom k uzatvoreniu k├║pnej zmluvy je umiestnenie pon├║kan├ęho tovaru ┬ádod├ívate─żom na internetovej str├ínke www.happywin.sk, k├║pna zmluva vznik├í odoslan├şm objedn├ívky kupuj├║cemu ÔÇô spotrebite─żom a prijat├ş objedn├ívky dod├ívate─żom. Toto prijatie dod├ívate─żom bezokladne ┬ápotvrd├ş kupuj├║cemu informat├şvnym e-mailem na zadan├Ż e-mail, na vznik k├║pnej zmluvy v┼íak toto potvrdenie nem├í vplyv. Vzniknut├║ zmluvu (vr├ítane dohodnutej ceny) je mo┼żn├ę meni┼ą alevo ru┼íi┼ą iba na z├íklade dohody str├ín alebo na z├íklade z├íkonn├Żch d├┤vodov.

 • Ak nie je ┬ákupuj├║cim spotrebite─ż, n├ívrhom na uzavretie k├║pnej ┬ázmluvy je odoslan├í objedn├ívka tovaru kupuj├║cemu a samotn├í k├║pna zmluva je uzatvoren├í momentom doru─Źenia z├ív├Ązn├ęho s├║hlasu pred├ívaj├║ceho kupuj├║cemu s t├Żmto jeho n├ívrhom.

 • Ceny tovaru s├║ ┬áuveden├ę priamo u ka┼żd├ęho v├Żrobku vr├ítane DPH a v┼íetk├Żch s├║visiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zost├ívaj├║ v platnosti po dobu, kedy s├║ zobrazen├ę na str├ínkach internetov├ęho obchodu, popr├şpade do vypredania z├ísob.

 • Kupuj├║ci m├í pr├ívo odst├║pi┼ą od objedn├ívky kedyko─żvek pred ┬áexped├şciou tovaru a to bez ak├ęhoko─żvek postihu, bu─Ć odoslan├şm po┼żiadavky na email prodej@happywin.cz popr├şpade telefonicky na ─Ź├şslo +420 724 123 470.

 • Pred├ívaj├║ci m├í pr├ívo odst├║pi┼ą od objedn├ívky v pr├şpade vypredania z├ísob, alebo zjavnej chyby v cene tovaru. V pr├şpade, ┼że t├íto situ├ícia nastane, pred├ívaj├║ci bude bezodkladne kontaktova┼ą kupuj├║ceho za ├║─Źelom dohody o ─Ćal┼íom postupe.

 • N├íklady na pou┼żitie komunika─Źn├Żch prostriedkov na dia─żku (telef├│n, internet atp.) pre uskuto─Źnenie objedn├ívky s├║ ┬áv be┼żnej v├Ż┼íke, z├ívisl├ę na tarife telekomunika─Źn├Żch slu┼żieb, ktor├ę kupuj├║ci pou┼ż├şv├í. Tieto n├íklady si kupuj├║ci hrad├ş s├ím.

 • Pod─ża z├íkona ─Ź. 235/2004 Sb., o dani z pridanej hodnoty sme povinn├Ż u vystaven├ęho da┼łov├ęho dokladu preuk├íza┼ą vierohodnos┼ą p├┤vodu, neporu┼íenos┼ą jeho obsahu a jeho ─Źitate─żnos┼ą. Obsah da┼łov├ęho dokladu v listinnej i v elektronickej podobe mus├ş zosta┼ą od doby jeho vystavenia po ukon─Źenie doby pre jeho uchov├ívanie nezmenen├Ż. Z tohto d├┤vodu nie je mo┼żn├ę u┼ż na vystavenom da┼łovom doklade meni┼ą ├║daje odberate─ża. Akon├íhle s├║ tieto zadan├ę ┬ádo syst├ęmu, nem├┤┼żu d├┤js┼ą k ich ─Ćal┼íej edit├ícii. Zmena ├║dajov je mo┼żn├í iba na objedn├ívke, pred vystaven├şm da┼łov├ęho dokladu.

 • Pokia─ż odberate─ż neud├í pri objedn├ívke ─Źi ┬áobchodnej transakcii dod├ívate─żovi svoje DI─î, m├í se za to, ┼że pri objedn├ívke tovaru plnen├şm vystupuje ako fyzick├í / pr├ívnick├í osoba nepovinn├í k dani.

 • N├ívrh na uzavretie k├║pnej zmluvy i k├║pna zmluva s├║ uzatv├íran├ę v slovenskom jazyku

Odst├║penie od k├║pnej zmluvy

 • Spotrebite─ż (kupuj├║ci) m├í pr├ívo odst├║pi┼ą od zmluvy uzatvorenej prostredn├şctvom komunik├ície na dia─żku v lehote ┼ítrn├ístich dn├ş. Lehota be┼ż├ş odo d┼ła uzatvorenia zmluvy ak ide o :

  • k├║pnu zmluvu, odo d┼ła prevzatia tovaru

  • zmluvu, ktorej predmetom je nieko─żko druhov tovaru alebo dodanie nieko─żk├Żch ─Źast├ş, odo d┼ła prevzatia poslednej ┬ádod├ívky tovaru, alebo

  • zmluvu, ktorej predmetom je pravideln├í opakovan├í dod├ívka tovaru, odo d┼ła prevzatia prvej dod├ívky tovaru.

Pokia─ż nebol spotrebite─ż pou─Źen├Ż o pr├íve odst├║pi┼ą od zmluvy, m├┤┼że spotrebite─ż od zmluvy odst├║pi┼ą do jedn├ęho roku a ┼ítrn├ístich dn├ş odo d┼ła za─Źiatku trvania lehoty pre odst├║penie. Ak v┼íak bol spotrebite─ż o pr├íve odst├║pi┼ą od zmluvy v tejto lehote, be┼ż├ş ┼ítrn├ís┼ą d┼łov├í ┬álehota pre odst├║penie odo d┼ła, kedy spotrebite─ż pou─Źenie obdr┼żal.

Odst├║penie od k├║pnej zmluvy

 • budeme po┼żadova┼ą ├║hradu uvedenej veci do p├┤vodn├ęho stavu. Napr├şklad rein┼ítal├íciou syst├ęmu, v├Żmena hdd, ssd, ram a podobne.

 • za┼íle alebo pred├í podnikate─żovi bez zbyto─Źn├ęho odkladu, najnesk├┤r do ┼ítrn├ístich dn├ş od odst├║penia od zmluvy, tovar, ktor├Ż od neho obdr┼żal a to na vlastn├ę n├íklady.

 • pred├ívaj├║ci vr├íti kupuj├║cemu v┼íetky pe┼ła┼żn├ę prostriedky bez zbyto─Źn├ęho odkladu, najnesk├┤r do jednoho m─Ťs├şce od odst├║pen├ş od zmluvy.

 • v┼íetky pe┼ła┼żn├ę prostriedky vr├ítane n├íkladov na dodanie k z├íkazn├şkovi, kter├ę od neho na z├íklade zmluvy prijal, rovnak├Żm sp├┤sobom.

 • Pred├ívaj├║ci vr├íti spotrebite─żovi prijat├ę pe┼ła┼żn├ę prostriedky in├Żm sp├┤sobom iba vtedy , pokia─ż s t├Żm spotrebite─ż s├║hlasil a pokia─ż mu t├Żm nevznikn├║ ─Ćal┼íie n├íklady.

 • Pokia─ż spotrebite─ż zvolil in├Ż, ako najlacnej┼í├ş sp├┤sob dodania tovaru, ktor├Ż podnikate─ż pon├║ka, vr├íti podnikate─ż spotrebite─żovi n├íklady na dodanie tovaru vo v├Ż┼íke odpovedaj├║cej najlacnej┼íiemu pon├║kan├ęmu sp├┤sobu dodania tovaru.

 • Ak odst├║pi spotrebite─ż od k├║pnej zmluvy, pred├ívaj├║ci nie je povinn├Ż vr├íti┼ą prijat├ę pe┼ła┼żn├ę prostriedky spotrebite─żovi sk├┤r, ako ┬ámu spotrebite─ż tovar pred├í alebo preuk├í┼że, ┼że tovar podnikate─żovi odoslal.

 • Spotrebite─ż zodpoved├í pred├ívaj├║cemu za zn├ş┼żenie hodnoty tovaru, ktor├ę vzniklo v d├┤sledku nakladania s t├Żmto tovarom inak, ne┼ż je nutn├ę s n├şm nar├íba┼ą s oh─żadom na jeho povahu a vlastnosti.

 • ├Ühradu takto vzniknut├Żch n├íkladov m├┤┼że pred├ívaj├║ci po spotrebite─żovi vy┼żadova┼ą.

 • V pr├şpade predaja tovaru v akcii s doplnkov├Żm predmetom, tvor├ş tento predmetom taktie┼ż s├║─Źas┼ą dod├ívky. V pr├şpade vr├ítenia tovaru sa vratka vz┼ąahuje aj na tento doplnkov├Ż predmet.

 • Pokia─ż nebude s tovarom vr├íten├ş, bude po┼íkoden├ş popr├şpade inak ┬áznehodnoten├ş, pred├ívaj├║ci si vyhradzuje pr├ívo odr├íta┼ą od ceny vr├íten├ęho tovaru n├íklady na vybavenie popr├şpade uvedenie do p├┤vodn├ęho stavu doplnkov├ęho predmetu a to a┼ż do v├Ż┼íky be┼żnej n├íkupnej ceny tak├ęhoto predmetu v dobe predaja ak─Źn├ęho tovaru.

Kedy nem├┤┼że spotrebite─ż odst├║pi┼ą od zmluvy

 • akon├íhle boli splnen├ę s jeho predch├ídzaj├║cim v├Żslovn├Żm s├║hlasom pred uplynut├şm lehoty pre odst├║penie od zmluvy a podnikate─ż pred uzatvoren├şm zmluvy povedal spotrebite─żovi, ┼że v takomto pr├şpade nem├í pr├ívo na odst├║penie od zmluvy

 • o dod├ívke tovaru alebo slu┼żby, ktorej ┬ácena z├ívis├ş na v├Żchylkach finan─Źn├şho trhu nez├ívisle na v├┤li podnikate─ża a k tomu m├┤┼że pr├şs┼ą behom lehoty pre odst├║penie od zmluvy

 • o dod├ívke tovaru, ktor├ę bolo upraven├ę pod─ża priania spotrebite─ża alebo ┬ápre jeho osobu

 • o dod├ívke tovaru, ktor├ę podlieha rychlej ┬áskaze, alebo i tovaru, ktor├ę bolo po dodan├ş nen├ívratne zmie┼ían├ę s in├Żm tovarom.

 • o oprave alebo ├║dr┼żbe prevedenej v mieste ur─Źenia spotrebite─żom na jeho ┼żiados┼ą; to v┼íak neplat├ş v pr├şpade n├ísledn├ęho ┬áprevedenia in├Żch ne┼ż vy┼żiadan├Żch opr├ív ─Źi dodania in├Żch ne┼ż vy┼żiadan├Żch n├íhradn├Żch dielov.

 • o dod├ívke tovaru v uzavretom obale, ktor├ę spotrebite─ż z obalu vybral a z hygienick├Żch d├┤vodov ich nie je mo┼żn├ę vr├íti┼ą

 • o dod├ívke zvukovej alebo obrazovej nahr├ívky alebo po─Ź├şta─Źov├ęho programu, pokia─ż poru┼íil ich p├┤vodn├Ż obal

 • o dod├ívke nov├şn, period├şk alebo ─Źasopisov

 • o ubytovan├ş, doprave, stravovan├ş alebo vyu┼żitia vo─żn├ęho ─Źasu, pokia─ż podnikate─ż toto plnenie poskytuje v ur─Źenom term├şne

 • uzatv├íran├ę na z├íklade verejnej dra┼żby pod─ża z├íkona upravuj├║ceho verejn├ę dra┼żby

 • o dod├ívke digit├ílneho obsahu, pokia─ż nebol dodan├Ż na hmotnom nosi─Źi a bol dodan├Ż s predch├ídzaj├║cim v├Żslovn├Żm s├║hlasom spot┼Öebitelia pred uplynut├şm lehoty pre odst├║penie od zmluvy a podnikate─ż pred uzatvoren├şm zmluvy povedal spotrebite─żovi, ┼że v takomto pr├şpade nem├í pr├ívo na odst├║penie od zmluvy

VZOR FORMUL├üRA PRE ODST├ÜPENIE OD ZMLUVY NA PO┼ŻIADANIE NA predaj@happywin.sk

N├írok na odst├║penie od k├║pnej zmluvy do 14 dn├ş bez udania d├┤vodu uzavretej prostredn├şctvom komunik├ície na dia─żku je pr├ívo spotrebite─ża.

V pr├şpade n├íkupu v r├ímci podnikate─żskej ─Źinnosti (uvedenia I─î na n├íkupnom doklade) n├írok na odst├║penie od k├║pnej zmluvy nevznik├í.

Jednotliv├ę typy kvality a z├íruky

 • tovar pred├ívame na str├ínk├ích www.happywin.sk je pou┼żit├ę, pokia─ż nie je i v├Żslovne uveden├ę inak. Inform├ícia o produkte je uveden├í u ka┼żd├ęho tipu tovaru zvl├í┼í┼ą a to v detaile produktu

 • nov├ę produkty s├║ ozna─Źen├ę nov├Ż tovar

 • kr├ítkodobo pou┼żit├Ż tovar - predstavuje ├║plne jedine─Źn├║ alternat├şvu k nov├Żm produktom. Jedn├í sa predov┼íetk├Żm o nevypredan├ę skladov├ę z├ísoby v├Żrobcu,

predv├ídzacie, marketingov├ę ─Źi kr├ítkodobo pou┼żit├ę kusy, kupuj├║ci m├┤┼że dosta┼ą to najlep┼íie z aktu├ílneho svetov├ęho trhu za zlomok ceny nov├ęho tovaru. Ve─żmi ─Źasto m├┤┼żete taktie┼ż vyu┼ż├şva┼ą pln├ę ─Źi skr├íten├ę tov├írensk├ę z├íruky v autorizovan├Żch servisn├Żch stredisk├ích v├Żrobcu, taktie┼ż ako nad┼ítandartn├ęho servisu HAPPY WIN spol. s.r.o.

 • pou┼żit├Ż tovar - v├Żpo─Źtov├║ techniku za bezkonkuren─Źn├ę, v├Żpredajov├ę ceny

Tieto produkty preva┼żne poch├ídzaj├║ z operat├şvnych leasingov alebo i odk┼»pen├şm od ve─żk├Żch firiem ako banky a pois┼ąovn├ş v r├ímci cel├ęho sveta.

Tieto se ─Ćalej delia na:

 • DEMO produkt - 1x rozbaleno (napr. z v├Żstavy)

 • Kvalita A - tovar vo ve─żmi peknom stave - m├┤┼że obsahova┼ą jemn├ę zn├ímky pou┼ż├şvania

 • Kvalita B - kozmetick├ę vady, ktor├ę nemaj├║ vlyv na funk─Źnos┼ą, na vy┼żiadanie V├ím po┼íleme foto

Fotografie tovaru pou┼żit├ę na str├ínk├ích www.happywin.sk maj├║ iba ilustrat├şvny charakter.

Spolo─Źnos┼ą HAPPY WIN spol. s.r.o. sa zaober├í predajom v├Żpo─Źtovej techniky zo zahrani─Źia. Z uveden├ęho d├┤vodu m├┤┼żu ma┼ą zariadenia cudzojazy─Źn├ę kl├ívesnice doplnen├ę o profesion├ílne prelepky so slovenskou jazykovou sadou. Opera─Źn├Ż syst├ęm je v┼żdy v slovenskom jazyku a ├║plne lokalizovan├Ż tak, aby bolo zariadenie okam┼żite pripraven├ę k pou┼żitiu. U pou┼żit├Żch kusoch sa zmluvn├í z├íruka za kvalitu nevz┼ąahuje na bat├ęrie a m├┤┼że vznikn├║┼ą odch├Żlka parametrov a pr├şslu┼íenstva od origin├ílnej ┼ípecifik├ície v├Żrobcu.

Pr├íva z chybn├ęho plnenia (kvalita pri prevzat├ş)

Pred├ívaj├║ci zodpoved├í kupuj├║cemu, ┼że vec pri prevzat├ş nem├í chyby. Predov┼íetk├Żm pred├ívaj├║ci zodpoved├í kupuj├║cemu, ┼że v dobe, ke─Ć kupuj├║ci vec prevzal:

 • m├í vec vlastnosti, ktor├ę si strany dojednali, a ak ch├Żba dojednanie, tak├ęto vlastnosti, ktor├ę pred├ívaj├║ci alebo v├Żrobca pop├şsal alebo ktor├ę kupuj├║ci o─Źak├íval s oh─żadom na povahu tovaru a na z├íklade reklamy nimi uvedenej

 • sa vec hod├ş k ├║─Źelu, ktor├Ż pre jeho pou┼żitie pred├ívaj├║ci ud├íva alebo ku ktor├ęmu sa vec tohto druhu obvykle pou┼ż├şva

 • vec zodpoved├í kvalite alebo preveden├şm zmluvn├ęho vzoru alebo predlohe, ak bola kvalita alebo prevedenie ur─Źen├ę pod─ża zmluvn├ęho vzoru alebo predlohy

 • je vec v zodpovedaj├║com mno┼żstve, ve─żkosti alebo hmotnosti

 • vec vyhovuje po┼żiadavk├ím pr├ívnych predpisov

 • kupuj├║ci je opr├ívnen├Ż uplatni┼ą si ┬ápr├ívo z chyby, ktor├í sa vyskytne u spotrebn├ęho tovaru v dobe dvadsiatich ┼ítyroch mesiacov od prevzatia

 • Ak je na pred├ívanej veci, na jeho obale, v n├ívode pripojenom k veci alebo v reklame v s├║ladu s in├Żmi pr├ívnymi predpismi uveden├í doba, po ktorej je vec mo┼żn├ę pou┼żi┼ą, pou┼żij├║ sa ustanovenia o z├íruke za kvalitu.

Pr├ívo z chybn├ęho plnenia se nepou┼żije

 • u veci pred├ívanej za ni┼ż┼íiu cenu na chybu, pre ktor├║ bola ni┼ż┼íia cena dojednan├í

 • na opotrebovanej veci sp├┤sobenej jej obvykl├Żm u┼ż├şvan├şm u pou┼żitej veci na chybu

 • v odovedaj├║cej miere pou┼ż├şvania alebo opotreben├şm, ktor├║ vec mala pri prevzat├ş kupuj├║cim pokia─ż to vypl├Żva z povahy veci

 • pred├ívaj├║ci a kupuj├║ci m├┤┼żu dohodn├║┼ą ┬áskr├ítenie doby pre uplatnenie pr├ív z chybn├ęho plnenia na polovicu z├íkonnej doby. Kupuj├║ci m├┤┼że po┼żadova┼ą aj dodanie novej veci bez ch├Żb, pokia─ż to nie je vzh─żadom k povahe vady neprimeran├ę, ale pokia─ż sa vada t├Żka iba ─Źasti veci, m├┤┼że kupuj├║ci po┼żadova┼ą len v├Żmenu s├║─Źiastok; pokia─ż to nie je ┬ámo┼żn├ę, m├┤┼że odst├║pi┼ą od zmluvy. Pokia─ż je to v┼íak vzh─żadom k povahe vady ne├║mern├ę, predov┼íetk├Żm ak je chybu mo┼żn├ę odstr├íni┼ą bez zbyto─Źn├ęho odkladu, m├í kupuj├║ci pr├ívo na bezplatn├ę odstr├ínenie chyby

 • pr├ívo z chyb├ęho plnenia kupuj├║cemu neprisl├║cha, pokia─ż kupuj├║ci pred prevzat├şm veci vedel, ┼że vec m├í chybu, alebo pokia─ż kupuj├║ci vadu s├ím sp├┤sobil

 • pokia─ż m├í vec vadu, z ktorej je prod├ívaj├║ci ┬ázaviazan├ş, a pokia─ż sa jedn├í o vec pred├ívan├║ za ni┼ż┼íiu cenu alebo o vec pou┼żit├║, m├í kupuj├║ci miesto pr├íva na v├Żmenu veci pr├ívo na primeran├║ z─żavu

 • pr├íva z chyby sa uplat┼łuj├║ u pred├ívaj├║ceho, u ktor├ęho vec bola zak├║pen├í.Pokia─ż je v┼íak v z├íru─Źnom liste uveden├í in├í osoba ur─Źen├í k oprave, ktor├í je v mieste pred├ívaj├║ceho alebo v mieste pre kupuj├║ceho bli┼ż┼í├şm, uplatn├ş kupuj├║ci pr├ívo na opravu u toho, kdo je ur─Źen├Ż k prevedeniu opravy. Osoba takto ur─Źen├í k oprave prevedie opravu v lehote dohodnutej medzi pred├ívaj├║cim a kupuj├║cim pri k├║pe veci

 • ak si uplatn├ş ┬ákupuj├║ci pr├ívo z chybn├ęho plnenia, potvrd├ş mu pred├ívaj├║ci v p├şsomnej forme, kedy pr├ívo uplatnil, ako aj ┬áprevedenie opravy a dobu jeho trvania

 • doplnkov├Ż predmet (dar─Źek) nie je poskytnut├Ż na z├íklade k├║pnej zmluvy, ale na z├íklade zmluvy darovacej, tak┼że u nej nie je mo┼żn├ę uplat┼łova┼ą pr├íva z ch├Żb tovaru. T├Żch je mo┼żn├ę sa dom├íha┼ą iba v pr├şpade tovaru zak├║pen├ęho,v ┼żiadnom pr├şpade darovan├ęho


Záruka (kvalita)

 • z├írukou za kvalitu sa pred├ívaj├║ci zav├Ązuje, ┼że vec bude po ur─Źit├║ dobu sp├┤sobil├í k pou┼żitiu pre obvykl├Ż ├║─Źel alebo ┼że si zachov├í obvykl├ę vlastnosti. Tieto ├║─Źinky m├í i uveden├ę v z├íru─Źnej dobe alebo dobe pou┼żite─żnosti veci na obalr alebo v reklame. Z├íruka m├┤┼że by┼ą ┬áposkytnut├í i na jednotliv├ę s├║─Źasti veci. Z├íruka za kvalitu je zmluvne v d─║┼żke 0-36 mesiacov a je uveden├í u ka┼żd├ęho tovaru zvl├í┼í┼ą priamo v detaile produktu

 • z├íru─Źn├í doba be┼ż├ş od odovzdania veci kupuj├║cemu; ak bola vec pod─ża zmluvy odoslan├í, be┼ż├ş od doru─Źenia veci na miesto ur─Źenia. M├í v┼íak ┬ák├║pen├║ vec uvies┼ą do prev├ídzky niekto in├Ż ne┼ż pred├ívaj├║ci, be┼ż├ş z├íru─Źn├í doba a┼ż odo d┼ła uvedenia veci do prev├ídzky, pokia─ż kupuj├║ci objednal uvedenie do prev├ídzky najnesk├┤r do troch t├Ż┼żd┼łov od prevzatia veci a riadne a v─Źas poskytli k prevedeniu slu┼żby poteebn├║ s├║─Źinnos┼ą

 • z├íruka za kvalitu sa uplat┼łuje u pred├ívaj├║ceho, u ktor├ęho vec bola zak├║pen├í. Ak je v┼íak v z├íru─Źnom liste uveden├í in├í osoba ur─Źen├í k oprave, ktor├í je v mieste pred├ívaj├║ceho alebo v mieste pre kupuj├║ceho bli┼ż┼í├şm, uplatn├ş kupuj├║ci pr├ívo na opravu u toho, kdo je ur─Źen├Ż k prevedeniu opravy. Osoba takto ur─Źen├í k oprave prevedie opravu v lehot─Ť dohodnutej medzi pred├ívaj├║cim a kupuj├║cim pri k├║pe veci

 • ak si uplatn├ş kupuj├║ci z├íruku na kvalitu, potvrd├ş mu pred├ívaj├║ci v p├şsomnej forme, kedy z├íruku uplatnil, ako aj i prevedenie opravy a dobu jeho trvania

Riešenie sporov s kupujúcim

 • vz├íjomn├ę spory medzi pred├ívaj├║cim a kupuj├║cim rie┼íia obecn├ę s├║dy

 • kupuj├║ci, ktor├Ż je spotrebite─żom, m├í pod─ża z├íkona ─Ź. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebite─ża, v platnom znen├ş, pr├ívo na mimos├║dne rie┼íenie spotrebite─żsk├ęho sporu z k├║pnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovan├ş slu┼żieb. Subjektom, ktor├Ż je opr├ívnen├Ż mimos├║dne rie┼íenie sporov robi┼ą, je Slovensk├í obchodn├í in┼ípekcia. Bli┼ż┼íie inform├ície s├║ dostupn├ę na webov├Żch str├ínkach www.soi.sk

 • mimos├║dne rie┼íenie spotrebite─żsk├ęho sporu sa za─Ź├şna v├Żlu─Źne na n├ívrh spotrebite─ża, a to iba v pr├şpade ┬á┼że sa spor nepodarilo s pred├ívaj├║cim vyrie┼íi┼ą priamo. N├ívrh je mo┼żn├ę poda┼ą najnesk├┤r do 1 roku odo d┼ła, kedy spotrebite─ż uplatnil svoje pr├ívo, ktor├ę je predmetom sporu, u pred├ívaj├║ceho prv├Ż kr├ít.

 • spotrebite─ż m├í pr├ívo zah├íji┼ą mimos├║dne rie┼íenie sporu online prostrednictvom platformy ODR dostupnej na webovej str├ínke ec.europa.eu/consumers/odr/

 • kupuj├║ci se taktie┼ż m├┤┼że obr├íti┼ą so ┼żiados┼ąou o radu ohladne svojich spotrebite─żsk├Żch pr├ív na dTest, o.p.s. p┼Öes www.dtest.cz/poradna ─Źi na telefonu 299 149 009

 • dozor nad dodr┼żiavan├şm povinnost├ş pod─ża z├íkona ─Ź. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebite─ża, v platnom znen├ş, vykon├íva Slovensk├í obchodn├í in┼ípekcia (www.soi.sk)

Ochrana osobn├Żch ├║dajov

 • kupuj├║ci d├ív├í pred├ívaj├║cemu svoj s├║hlas k zhroma┼ż─Ćovaniu a spracovaniu t├Żchto osobn├Żch ├║dajov pre ├║─Źely splnenia predmetu uzatv├íranej k├║pnej zmluvy a vyu┼żitie pre marketingov├ę ├║─Źely pred├ívaj├║ceho a to predov┼íetk├Żm pre zasielanie obchodn├Żch inform├ícii a to a┼ż do doby jeho p├şsomn├ęho vyjadrenia nes├║hlasu s t├Żmto spracovan├şm zaslan├Żm na email prodej@happywin.sk

 • kupuj├║ci m├í pr├ívo pr├şstupu k svojim osobn├Żm ├║dajom a pr├ívo na ich opravu vr├ítane pr├íva po┼żadova┼ą vysvetlenie a odstr├ínenie chybn├ęho stavu a ─Ćal┼í├şch z├íkonn├Żch pr├ív k t├Żmto ├║dajom

 • bud├║ pou┼żit├ę len k uskuto─Źneniu plnenia k├║pnej zmluvy s kupuj├║cim a pr├şpadne marketingov├Żch akci├ş pred├ívaj├║ceho

 • pred├ívaj├║ci prehlasuje, ┼że v┼íetky osobn├ę ├║daje kupuj├║ceho s├║ d├┤vern├ę, osobn├ę ├║daje kupuj├║ceho nebud├║ inak zverej┼łovan├ę ani poskytnut├ę tret├şm osob├ím s v├Żnimkou situ├ície s├║visiacej s distrib├║ciou ─Źi platobn├Żm stykom t├Żkaj├║ceho sa objednan├ęho tovaru uvedenie mena, adresy dodania a telef├│nneho ─Ź├şsla

 • pred├ívaj├║ci postupuje tak, aby subjekt ├║dajov neutrpel ├║jmu na svojich pr├ívach, predov┼íetk├Żm na pr├íva na zachovenie ─żudskej d├┤stojnosti, a taktie┼ż db├í na ochranu pred neopr├ívnen├Żm zasahovan├şm do s├║kromn├ęho a osobn├ęho ┼żivota subjektu ├║dajov. Osobn├ę ├║daje, ktor├ę s├║ poskytovan├ę dobrovolne kupuj├║cim pred├ívaj├║cemu za ├║─Źelom splnenia objedn├ívky a marketingov├Żch akci├ş prod├ívaj├║ceho, s├║ zhroma┼ż─Ćovan├ę, spracov├ívan├ę a uchov├ívan├ę v s├║ladu s platn├Żmi z├íkonmi Slovenskej republiky, predov┼íetk├Żm soe z├íkonom ─Ź. 101/2000 Sb., o ochrane osobn├Żch ├║dajov, v platnom a ├║─Źinnom znen├ş

Z├ívere─Źn├ę ustanovenie

 • vz┼ąahy a pr├şpadn├ę spory, ktor├ę vznikn├║ na z├íklade zmluvy, bud├║ rie┼íen├ę v├Żhradne pod─ża platn├ęho pr├íva Slovenskej republiky a bud├║ rie┼íen├ę s├║dmi Slovenskej republiky

 • pokia─ż je niektor├ę ustanovenie obchodn├Żch podmienok neplatn├ę alebo ne├║─Źinn├ę, alebo sa tak├Żm stane, namiesto neplatn├Żch ustanoven├ş nast├║pi ustanovenie, ktor├ęho zmysel sa neplatn├ęmu ustanovenie ─Źo najviac pribli┼żuje. Neplatnosti alebo ne├║─Źinnosti jedn├ęho ustanovenia nie je dotknut├í platnos┼ą ostatn├Żch ustanoven├ş

 • tieto V┼íeobecn├ę obchodn├ę podmienky s├║ platn├ę a ├║─Źinn├ę od 1.4.2018 a nahradzuj├║ predch├ídzaj├║ce znenie VOP. Pred├ívaj├║ci si vyhradzuje pr├ívo zmeni┼ą VOP bez predch├ídzaj├║ceho upozornenia

V Praze dne 1. 4. 2019